Raye Ketupat 1430 H (Video Sorotanku)

Nyorot mah Dorex:

 

Jorkani broek nak dotang:

Nek Ittau Nyantai:

Turun dori mah Silah:

Ye di cirite Raye Ketupat 1430 H… bontar agek nak Raye Hajji 1430 H, kak ye Raye Ketupat 1431 H. Adeke nang nak pulang kampoeng toek e?

No comments:

Post a Comment