Raye Ajji Taon 2013

Yak boyyak, raye ajji taon 2013 to' e anong doh paling endoh dolom sijoroh idup tamman. Ape ndo'nye me, bukanne suke-suke beraye, kesah bekumbo' na'nye lom kaing gobbor. Dommam ditamboh botu palan alias botu caccak timboel di tigge' (boyongkan jo' goykemane muke katak aggoeng).

Ciritenye, ari sannen tanggol ampat bollos ye tamman bongun tido' na' muka' internet, koneksinye sagean lah lambot. Belungking pun on silambot iye kalunye mun ditandingkan. Nyuroh manas diwe mun doh goyye lambot'e. Ase nak dipelantingkan ke go' pissang net net ye kelabehan sakit pala'.

Piker-piker, doripade sakit, bogus ke ullu niot gos urang nyumbo. Bemotor lah tamman ngan si kaccik sambel mowok sige' hp kan bepoto-poto. Jo' bogus nyan diwe aselle, jumboan urang ye anong doh rapi jo' e. Mullelah tamman bejolon sampai ke bolloh DC (jolon jumbo ke bolloh sungai Sirabe').

Maseh sampat juo' tamman bepoto-poto. Leh si kaccik doh nyoke' bolik, nyodinye on lama' tamman di sie, kan ape jo' arinye pun ase panas inyan. Mangke si kaccik ye jo' ndok kuat bejolon sorang, arus na' kai ippak age'.

Dotang ke rumah, bohorinye mullelah si kaccik ye panas, dommam penye. Skali bongun isoknye na' paggi simohnyong anong doh panas inyan, lallah juo' nagohho gore on paggi. Nang tamman to' e ase doh angat juo' bodon, tapi maseh bise dipugekan ke masjid. Sampat juo' jumpe Dok Mijjan. Motrek kerenah biok pun jodi lah:

Raye itto' masok rannah biok, sean age' yok kaccik nang molah ingngar waktu simohyong. Tiritong tertiblah udoh. Imamme Pak Ngah Inna, kak ye Kotib 'e Bong Udden. Lancar pokok o taon itto' simohyong raye.

Bolik dori simohyong, lokak makan samor sapi, tibe-tibe bodon tamman tang panas. Pala' doh nyot-nyot ase kana' tuko'-tuko' kai tukkol. Doh kesah tiguring tolenlah loka' iye, on ge' rabboh na' ngape-ngape. Botu palan doh tirase di tigge', tapi muke blom kambong. Maseh nguate' moing duo' buoh rumah kawan (rumah dotoe' ngan rumah Day lalu ndo' sampat doh moinge'nye).

Ngorreb di rumah acci' minta' tawar tamuan. Bolik ke rumah (loka' moing mah Jong Maman, cirite maing bol di SCTV nang ndo' besinyal) diusapkan bowong merahha kontan panasse illang. Nang si kaccik goyye juo', alhamdulillah. Kire tamman boik nyilalu, gossa' pas na' berongkat ke Ge' Nyato' loka' more' mullang, pandongan tang tibe-tibe gollof. Boyyak-boyyak, tamman kire doh ndo' ge' rabboh na' bemotor. Naik lah age' ke mah acci' minta' taware' age'.

Loka' timuntah-muntah, ditaware', alhamdulillah, bise juo' mowo' motor. Cume on bise na' behelem, takutkan oyong age' di motor. Nyodinye ke Ge' Nyato' on behelemlah bemotor ye. Lallah diwe, dimotor doh mual-mual. Doh goyye lalulah bocor ge' motor di simpang gontar. Antam tarrus diwe borong sean maseh bengkel nang buka'.

Sampai di Ge' Nyato' doh betambe age'. Ubot'e ke: cuka', bowong merah, don sireh. Muke doh kambong sibolloh kanan. Isoknye ha kalah adekku nang gommok ye mun ditandingkan muke kame'.

Ase supan doh nak meliotkan poto nang boggeng ge' dori no' iye. Lokak diubote' kai don rumput uci-uci, aherre ngampis juo' kambonganne. Pas ari minggu simari tanggol 20 Oktober 2013, bodon tamman pun doh ase sehat. Dommam doh illang, sakit di pala' pun doh sean age'. Tinggol nunggu kambong di mukke to' kampis goy simulle. Ase ndo' sabor na' niot mukke asal. Hehehe!


Sikit agek, ari to', doh nokatte' normal, tappi tamman tang ase maseh suppan na' keluar rummah. Doh di Sambos age' si, mudohanne ari to' ngampis abis.

No comments:

Post a Comment